3 СЪВЕТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ

Производствените и промишлени сгради имат своите особености и предизвикателства при почистването. Какво е различното при тях? Обикновено те се състоят от разнообразни по своето предназначение пространства – офиси, склад, цех, стая за служителите, дори кухня. Това налага съобразяване с различните специфики на такъв тип сгради и професионалната намеса при поддръжката им. Използването на специалисти при почистването гарантира, че ще бъдат спазени най-добрите практики, които да осигурят не само добри резултати, но и да гарантират здравето и безопасността на служителите.

Ето и нашите съвети при почистването на производствени сгради:

Професионално облекло и препарати

Обърнете внимание на облеклото на хората, които ще почистват. Спрямо спецификата на бизнеса може да се наложи допълнителна екипировка, като каски или използването на специални материи. Препаратите и машините също може да се различават от тези при стандартното почистване. Често в тези сгради има специални изисквания какви продукти могат да бъдат използвани.

Правилно разпределени екипи

Практиката показва, че при големите промишлени сгради е добре да се използват отделни екипи, които да се разпределят в различните пространства. Така всеки екип ще може да е оптимално подготвен за мястото, което ще почиства. Например, ако трябва бъде обработена зона със специфична техника или машини, почистващият екип задължително трябва да е обучен и инструктиран предварително.

Отгоре – надолу и отвътре – навън

Старото правило да почистваме отгоре – надолу и отвътре – навън важи с пълна сила и тук. Сваляйки цялата мръсотия последователно на по-ниско и по-ниско ниво ни гарантира, че няма да пропуснем да почистим определена зона. След това лесно бихме могли да съберем целия боклук с прахосмукачка. Разбира се, трябва да внимателно да се съобразим с особеностите на производството, чиято сграда почистваме.

Всяко пространство има своите специфики не само при почистването, но и при цялостната поддръжка. Препоръчваме да се използват услугите на доказани специалисти в сферата, които ще подходят с внимание и професионализъм към обслужването на дадена сграда. Това води до добри резултати и дава сигурност, че сте спазили всички изисквания и стандарти за безопасност.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button