Тайните на професионалното почистване

Множество проучвания доказват пряка връзка между чистия офис и продуктивността на служителите. Повече от 90% от анкетираните в изследване на  Staples Corporation по темата споделят, че се чувстват  по-продуктивни в чист и поддържан офис, а близо  80% че в такава среда се повишава качеството им на работа.  

Други изследвания посочват, че недобре почистения офис влияе негативно и на концентрацията на хората в него. 

Безспорно професионалното почистване дава винаги блестящи резултати и носи много други ползи да бизнеса.

  • Имаме ли нужда от фирма, която да се грижи за чистотата в офиса?
  • Оправдан ли е този разход?
  • Не можем ли сами да се справим с поддръжката?
  • Със сигурност много от нас си задават тези въпроси.

Вижте отговорите в нашата електронна книга „Тайните на професионалното почистване“.

Изтеглете я безплатно тук!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button