Тайните на професионалното почистване

Множество проучвания доказват пряка връзка между чистия офис и продуктивността на служителите. Повече от 90% от анкетираните в изследване на  Staples Corporation по темата споделят, че се чувстват  по-продуктивни …
Прочете повече

Безопасно ли е да се върнем в офиса?

В началото на 2021 г. масовото преориентиране към дистанционна работа продължава да бъде стимулирано от повечето фирми. Все повече обаче се наблюдават тенденции в обратната посока, а именно …
Прочете повече

3 СЪВЕТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ

Производствените и промишлени сгради имат своите особености и предизвикателства при почистването. Какво е различното при тях? Обикновено те се състоят от разнообразни по своето предназначение пространства – офиси, …
Прочете повече
Call Now Button