офис

Тайните на професионалното почистване

Множество проучвания доказват пряка връзка между чистия офис и продуктивността на служителите. Повече от 90% от анкетираните в изследване на  Staples Corporation по темата споделят, че се чувстват  по-продуктивни в чист и поддържан офис, а близо  80% че в такава среда се повишава качеството им на работа.   Други изследвания посочват, че недобре почистения офис влияе негативно и на концентрацията на хората в него.  …

Тайните на професионалното почистване Read More »

Безопасно ли е да се върнем в офиса?

В началото на 2021 г. масовото преориентиране към дистанционна работа продължава да бъде стимулирано от повечето фирми. Все повече обаче се наблюдават тенденции в обратната посока, а именно към завръщането на служителите в офиса. Някои големи компании започнаха да ограничават възможностите за хоум офис, тъй като той има и някои недостатъци, например, намаляване на възможностите …

Безопасно ли е да се върнем в офиса? Read More »

Call Now Button