Тайните на професионалното почистване

Множество проучвания доказват пряка връзка между чистия офис и продуктивността на служителите. Повече от 90% от анкетираните в изследване на  Staples Corporation по темата споделят, че се чувстват  по-продуктивни в чист и поддържан офис, а близо  80% че в такава среда се повишава качеството им на работа.   Други изследвания посочват, че недобре почистения офис влияе негативно и на концентрацията на хората в него.  …

Тайните на професионалното почистване Read More »